1. Home
 2. Docs
 3. Current
 4. Guides
 5. TIKI Theory V2
 6. Product

Product

Product example:

{
 "id": 12345,
 "sku": "8935086810576",
 "name": "Hạt Giống Tâm Hồn 1- Kèm CD",
 "master_id": 324683,
 "master_sku": "2438445414768",
 "super_id": 0,
 "active": 1,
 "is_hidden": false,
 "type": "simple",
 "entity_type": "seller_simple",
 "price": 27000,
 "market_price": 27000,
 "version": 45,
 "created_at": "2017-02-25 21:14:25",
 "updated_at": "2021-02-04 10:01:01",
 "thumbnail": "https://uat.tikicdn.com/cache/280x280/ts/h/g/hgth_-_1_1.jpg",
 "seller": {
  "id": 1,
  "name": "Tiki Trading",
  "code": "TIKI",
  "logo": "http://uat.tikicdn.com/ts/seller/0e/9d/fd/61dfb9c92f03fefbb799e829e4b54e67.jpg",
  "slug": "tiki",
  "status": 1,
  "store_id": 1,
  "listdata_id": 632463,
  "vat_limit_supported": 0,
  "is_all_vat_supported": 0
 },
 "attributes": {
  "price_restore": 14000.0,
  "small_image": "/h/g/hgth_-_1_1.jpg",
  "plastic_cover_suitable": 1,
  "support_p24h": 0,
  "gift_message_available": "4",
  "custom_design": "4",
  "specifications": [
   {
    "id": 2077,
    "name": "General",
    "attributes": [
     {
      "id": 59,
      "code": "sku",
      "name": "Sku",
      "display_name": "SKU",
      "data_type": "static",
      "input_type": "text",
      "value": "8935086810576"
     }
    ],
    "sort_order": 1
   },
   {
    "id": 2079,
    "name": "Thông tin chi tiết",
    "attributes": [
     {
      "id": 497,
      "code": "dimensions",
      "name": "Kích thước",
      "display_name": "Kích thước",
      "data_type": "text",
      "input_type": "textarea",
      "value": "13 x 20.5"
     }
    ],
    "sort_order": 3
   }
  ],
  "cover": "Bìa mềm",
  "price": 27000.0,
  "supplier": {
   "id": 1453707,
   "value": " CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM"
  },
  "special_from_date": "2017-02-17T09:22:00.000+00:00",
  "image": "/h/g/hgth_-_1_1.jpg",
  "enable_googlecheckout": 1,
  "thumbnail": "/h/g/hgth_-_1_1.jpg",
  "small_image_label": "4",
  "meta_title": "Hạt giống tâm hồn tập 1 - Kèm CD | Original",
  "visibility": 3,
  "support_cod": 1,
  "author": "4043",
  "vat": {
   "id": 1461703,
   "value": "0"
  },
  "weight": 200.0,
  "rma_status": 1331477,
  "thumbnail_label": "4",
  "is_free_gift": 1305065,
  "require_expiry_date": 0,
  "meta_description": "Hạt Giống Tâm Hồn 1- Kèm CD - Hạt Giống Tâm Hồn Tập 1 - Cho Lòng Dũng Cảm và Tình Yêu Cuộc Sống“Thân tặng tất cả những người đang trăn trở, đang vượt qua những khó khăn, ... | Original",
  "unit": {
   "id": 1461637,
   "value": "292769"
  },
  "number_of_page": "168",
  "meta_keyword": "Hạt giống tâm hồn tập 1 - Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống, Kèm CD",
  "name": "Hạt Giống Tâm Hồn 1- Kèm CD",
  "image_label": "4",
  "translated_by": "First News",
  "location_number": "4",
  "status": 1,
  "edition": "4",
  "description": "<p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"><strong>Hạt Giống Tâm Hồn Tập 1 - Cho Lòng Dũng Cảm và Tình Yêu Cuộc Sống</strong><br></p><p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;"><em>“Thân tặng tất cả những người đang trăn trở, đang vượt qua những khó khăn, thử thách tinh thần và niềm tin trong cuộc sống để đạt được ước mơ của mình”.</em></span> </p><p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"><span _mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">Cuộc sống chúng ta ra sao, luôn ngập tràn sợ hãi và oán hờn hay chấp nhận và vui sống để vươn lên sẽ tùy thuộc vào cách ta đối mặt với những khó khăn thử thách ta gặp trên con đường như thế nào.</span></p>rn<p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;">Hai tập <em>“ <strong>Hạt giống tâm hồn cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống</strong>”</em> do First News thực hiện trong bộ sách <em>Hạt giống tâm hồn </em>này sẽ là người bạn đồng hành cùng độc giả vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống thường ngày như nỗi mất mát, nỗi đau tổn thương tinh thần, tình cảm, niềm tin, bệnh tật, những thăng trầm trên bước đường theo đuổi ước mơ của cuộc đời hay vươn lên cho cuộc sống tốt đẹp hơn.</span></p>rn<p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;">Qua những sự kiện bất hạnh, những câu chuyện bình thường, những người bình dị, các câu chuyện đều nhấn mạnh đến tinh thần vượt lên, chiến thắng chứ không phải những điều lạ thường. bạn có thể bắt gặp câu chuyện của chính mình, của những người xung quanh hay của những người hoàn toàn xa lạ... để suy gẫm, chiêm nghiệm, khám phá và tìm thấy câu châm ngôn cuộc sống của mình!</span></p><p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;" _mce_style="font-size: small;"><strong>Mời bạn đón đọc.</strong><br></span></p>",
  "giftwrap": 1,
  "bao_sach_kho": 20750,
  "page_layout": "4",
  "publication_date": "2008-03-31T07:00:00.000+00:00",
  "is_recurring": 0,
  "special_to_date": "2017-02-28T23:59:00.000+00:00",
  "options_container": "container2",
  "url_path": "h-t-gi-ng-tam-h-n-1-kem-cd-p324683.html",
  "subtitles": "10947",
  "cost": 0.0,
  "publisher_vn": 1329031,
  "is_fresh": 0,
  "url_key": "h-t-gi-ng-tam-h-n-1-kem-cd-p324683",
  "po_type": 1329021,
  "manufacturer_book_vn": 1327858,
  "special_price": 27000.0,
  "dimensions": "13 x 20.5"
 },
 "images": [
  {
   "id": 12348871,
   "url": "https://uat.tikicdn.com/ts/h/g/hgth_-_1_1.jpg",
   "path": "/h/g/hgth_-_1_1.jpg",
   "position": 1
  }
 ],
 "categories": [
  {
   "id": 2,
   "name": "Root yyy",
   "url_key": "default-category",
   "is_primary": false
  },
  {
   "id": 316,
   "name": "Sách Tiếng Việt",
   "url_key": "sach-tieng-viet",
   "is_primary": true
  }
 ],
 "inventory": {
  "inventory_type": "instock",
  "fulfillment_type": "tiki_delivery",
  "quantity": 20,
  "quantity_available": 0,
  "quantity_reserved": -20,
  "quantity_sellable": 20
 }
}

Product structure

NameTypeDescription
idIntegerUnique product ID
skuStringSKU of product
nameStringName of product
master_idIntegermaster_child or master_simple product ID
master_skuStringmaster_child or master_simple product SKU
super_idIntegermaster_configurable product ID
super_skuStringmaster_configurable product SKU
activeIntegerproduct is active (1) or inactive
is_hiddenbooleanproduct is hidden.
original_skuStringseller product code
typeString
entity_typeStringproduct entity type of TIKI system. See TIKI theory for further information.
priceIntegerthe sell price of a product
market_priceIntegerthe price before discount of a product
created_atTimestampwhen the product is created
updated_atTimestampWhen the product is updated
thumbnailStringThumbnail image URL
sellerObjectSeller info of product
option_attributesListoption variant of configurable product. See TIKI theory for further information.
attributesObjectattributes of product
imagesList ImageThe image gallery of product on TIKI
categoriesList CategoryThe categories that products are belong
inventoryObjectinventory information

Seller structure

NameTypeDescription
idIntegerunique seller ID in TIKI system
nameIntegerseller name
codeString
logoStringURL of seller logo
slugString
statusInteger
store_idInteger
listdata_idInteger
vat_limit_supportedInteger
is_all_vat_supportedInteger

Image structure

NameTypeDescription
idIntegerunique image ID
pathStringimage path
urlStringimage URL
positionInteger
labelString
is_galleryBoolean

Category structure

NameTypeDescription
idIntegerunique category ID
nameStringcategory name
pathStringpath from root to this category
url_keyString

*Note:

 • if product type is simple (only one variant) then option_attributes must be empty list instead of null value because option attributes is a required field.
 • images do not accept null value, please put empty list if product don’t have any image. The avatar from image will be added to images later so you don’t need to add it 2 times.

Even you do that, we will check duplicate image by url.

*For the best user experience, TIKI only display image have size greater than 500×500 pixel in the media gallery and lower than 700 width pixel inside description

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Reply

Your email address will not be published.