1. Home
  2. Docs
  3. TikiNOW Smart Logistics
  4. API References
  5. Aftersales Service Group

Aftersales Service Group

Aftersales service includes APIs that help merchants handle return and warranty requests for their orders. 

TERMINOLOGY

The following table defines terminology for this API section:

No.TerminologyExplain
1CRCustomer return request: Return order or Warranty products

Customer return status

StatusDefinition
waiting_for_approveChờ duyệt
approvedĐã duyệt
pickup_successfulĐã lấy hàng từ khách hàng
arrived_at_aftersalesĐã về kho Aftersales
arrived_at_destinationĐã đến nơi xử lý
resolution_in_progressĐang kiểm tra sản phẩm
resolution_approvedĐã duyệt giải pháp xử lý
multiple_resolutionNhiều giải pháp xử lý
refundedĐã hoàn tiền
replacedĐã đổi mới sản phẩm
warrantedĐã bảo hành hoàn tất
multiple_completionĐã hoàn thành nhiều giải pháp
rejectedĐã từ chối
canceledĐã huỷ

Resolution type

CodeDefinition
PICKUP_ONLYChỉ thu hồi vật lý

Return reason codes

CodeDefinition
CPN_01Sản phẩm lỗi/không hoạt động
CPN_08Sai mô tả
CPN_12Không còn nhu cầu
CPN_15Sản phẩm bể vỡ/trầy xước
CPN_20Thiếu sản phẩm
CPN_26Hàng giả/ hàng nhái
CPN_105Sai sản phẩm
CPN_106Sản phẩm quá hạn sử dụng/đã qua sử dụng
CPN_05Khác

Cancel reason codes

CodeDefinition
cr_cancel_reason_1Khách hàng không còn nhu cầu đổi, trả, bảo hành
cr_cancel_reason_2Sản phẩm thuộc danh mục hạn chế đổi trả
cr_cancel_reason_3Thao tác sai
cr_cancel_reason_4Quá thời hạn Đổi/Trả
broken_productSản phẩm bể vỡ toàn bộ – không cần thu hồi
customer_denyKhách hàng không còn nhu cầu thu hồi
customer_return_alreadyKhách hàng đã gửi hàng về ở Phiên thu hồi khác

HTTP Status

CodeDefinition
200OK
400Bad Request
401Unauthorized
403Forbidden
404Not Found

Response error codes

CodeDefinition
ERROR_CUSTOMER_RETURN_NOT_ALLOW_CANCELCR was not allowed to cancel
ERROR_INVALID_FIELDInvalid Params
ERROR_NOT_FOUNDObject was not found

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Reply

Your email address will not be published.