Tiki Order status

QuestionsCategory: OrderTiki Order status
Tuan Phan asked 2 years ago

Hi team, hiện tại trong các đơn hàng bên Tiki mình trả về không còn status Complete mà có vẻ Status successfully delivered là status cuối cùng rồi.
Cho mình hỏi là document này còn đúng không ạ: https://open.tiki.vn/docs/docs/current/guides/tiki-theory-v2/order-status-v2/
Nếu mình đã update chó thể cho team xin thông tin doc được không