Xác thực tài liệu với ngành hàng có tài liệu đính kèm

QuestionsCategory: ProductXác thực tài liệu với ngành hàng có tài liệu đính kèm
Efex Asia asked 2 years ago

Xin chào các bạn kỹ thuật!
Mình đang upload sản phẩm trên kênh bán khi chọ ngành hàng có tài liệu đính kèm.
Nhưng khi upload để xác thực để update thì k thành công
mình upload ngành hàng: Làm Đẹp – Sức Khỏe / Chăm sóc da mặt / Mặt nạ
Body request:
Bearer HaoubxYA1uDNpjVWO9wtQGuMgiN-5pphp3-w8PccM2U.Zwx9fs9QMZhYKmlXzVkZyp1L6NZsh498N6VytbFNbp8
[HttpClient] Body: {“category_id”:1601,”name”:”Sản phẩm đâu tiên tiki”,”description”:”<p>Chất liệu : Voan Lưới , mềm, kh&ocirc;ng nhăn</p>\n<p>Đường may tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết</p>\n<p>Xuất xứ : H&agrave;ng tự thiết kế v&agrave; sản xuất tại Việt Nam</p>\n<p>K&iacute;ch thước : 120cm</p>\n<p>DƯỚI 70KG T&Ugrave;Y CHIỀU CAO</p>\n<p>M&agrave;u Sắc : Trắng, Hồng, Da</p>\n<p>&nbsp;</p>”,”market_price”:250000,”attributes”:{“origin”:”Việt Nam”,”product_length”:25,”product_width”:45,”product_height”:60,”product_weight_kg”:3.5,”is_warranty_applied”:0,”certificate_files”:[{“url”:”https://omsefexbucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/upload/20220912/20220912172804648259412.doc&#8221;,”type”:”category”,”document_id”:2}]},”image”:”https://omsefexbucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/upload/20220912/20220912171611699242252.png&#8221;,”images”:[“https://omsefexbucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/upload/20220912/20220912171611699242252.png”%5D,”option_attributes&#8221;:[],”variants”:[{“sku”:”Sku898991″,”price”:250000,”seller_warehouse”:”341344″,”inventory_type”:”dropship”,”warehouse_stocks”:[{“warehouseId”:341344,”qtyAvailable”:15}]}],”meta_data”:{“is_auto_turn_on”:true}}
 
=> Báo lỗi là: Documnet not found id
Nhờ các bạn hỗ trợ