Về việc tạo đơn hàng theo mô hình On-Demand Fulfillment

QuestionsCategory: OrderVề việc tạo đơn hàng theo mô hình On-Demand Fulfillment
tan.huynh asked 2 years ago

Hi team,
Em đang cần tạo đơn theo mô hình On-Demand Fulfillment để test.
Em đọc mô tả đơn hàng theo mô hình On-Demand Fulfillment có ghi:

  • Order fulfillment_type = tiki_delivery
  • At least one order item with items/*/product/inventory_type = backorder.

Vậy để tạo được đơn như này thì em sẽ mua:

  • 1 sản phẩm có mô hình vận hành là “Lưu kho Tiki” để fulfillment_type = tiki_delivery
  • 1 sản phẩm là dropship để “At least one order item with items/*/product/inventory_type = backorder”

Em hiểu như vậy là có đúng không?
Ở bước S4,  mô hình vận hành On-Demand Fulfillment. Seller_supply_method sẽ có thông tin khi mình đặt hàng hay cần call api thêm không?
Em cám ơn.