shipping label page format layout

QuestionsCategory: Ordershipping label page format layout
non.ho asked 1 year ago

Hi team, 
 
Shippinglabel url hiện tại đang trả về mặc định page layout size là A4. 
Cho mình hỏi, nếu mình muốn lấy size khác của page, như A5, A6 thì cần truyền param như thế nào nhỉ?
 
https://open.tiki.vn/docs/docs/current/api-references/order-api-v2/#get-shipping-stamp-for-dropship
 
 
Thanks & Regards,