Sản phẩm trên tiki

QuestionsCategory: OrderSản phẩm trên tiki
SoN asked 9 months ago

Cho mình hỏi sản phẩm được duyệt bán trên tiki khi nào mới được mở bán để tạo đơn hàng ạ. Trạng thái sản phẩm của mình chỉ là sắp có hàng nên không thể tạo đơn để có thể test được ạ.