Pháp Lý Về Truy Cập Dữ Liệu Từ Tiki

QuestionsCategory: ProductPháp Lý Về Truy Cập Dữ Liệu Từ Tiki
kietuanguyen asked 2 months ago

Hiện mình đang có ý tưởng crawl dữ liệu từ Tiki để sử dụng trong đồ án tốt nghiệp cá nhân của mình, liên quan đến lĩnh vực dữ liệu.
Cụ thể, mình quan tâm đến việc thu thập thông tin về sản phẩm (bao gồm lượt mua và bình luận của người dùng) cũng như thông tin về các ngành hàng con.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số thắc mắc mình muốn xác nhận để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định và chính sách của Tiki.

  1. Việc crawl dữ liệu từ Tiki có được phép không? Đặc biệt là khi mục đích của mình là nghiên cứu và phát triển dự án cá nhân mà không vì mục đích lợi nhuận, thương mại, và cũng như phi pháp.
  2. Nếu không được phép crawl dữ liệu, liệu Tiki có thể cung cấp cho mình thông tin chi tiết về chính sách liên quan đến dữ liệu của Tiki không? Điều này sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về quy định và hướng dẫn của Tiki về việc sử dụng dữ liệu trên nền tảng của mình.

Mình rất mong nhận được sự phản hồi và hỗ trợ từ phía bạn về các vấn đề này. Xin cảm ơn và mong chờ sớm nhận được thông tin cụ thể từ Tiki.