Mình có vài câu hỏi liên quan tới API đơn hàng

QuestionsCategory: OrderMình có vài câu hỏi liên quan tới API đơn hàng
trongnh asked 2 years ago

1. Khi submit đơn hàng từ Tiki, sau 5 phút mới dùng API lấy đơn hàng về được, có cách nào cho phép set 1 phút, 2 phút,… hay không?
2. Đối với 1 đơn hàng thanh toán online, khi lấy về là đã bao gồm trạng thái thanh toán hay chưa?
Tức sau khi đơn hàng được submit với phương thức thanh toán online, để biết trạng thái đơn hàng có thanh toán online OK hay chưa thì phải như thế nào?