Lịch sử sửa gia sản phẩm không có người sửa

QuestionsCategory: ProductLịch sử sửa gia sản phẩm không có người sửa
hoangtd asked 2 years ago

Chào team Tiki
Hiện tại gian hàng của team mình đang gặp tình trạng sản phẩm bị thay đổi giá nhưng trong phần lịch sử thay đổi không hiển thị thông tin người sửa. Tình trạng này diễn ra từ lúc 15:41:09 ngày 04/08/2022
Thông tin gian hàng:
Email : yodyfashion.01@gmail.com
SKU bị thay đổi giá: 8122180900916
Nhờ team Tiki check và phản hồi giúp mình.
Xin cảm ơn