Lấy danh sách đơn hoàn của Tiki

QuestionsCategory: OrderLấy danh sách đơn hoàn của Tiki
Omisell.com asked 3 years ago

Hiện tại bên mình đang nhận đơn hoàn với mã “CRPICK335399360”. Cho mình hỏi bên Tiki có API nào để lây được danh sách những đơn này ko.
Với cho mình hỏi loại đơn này có phải là đơn đã giao cho khách rồi Tiki tạo đơn lấy hàng hoàn trả ko.