Kiểm tra đồng bộ tồn lên sàn Tiki

QuestionsCategory: ProductKiểm tra đồng bộ tồn lên sàn Tiki
KiotViet asked 3 months ago

Nhờ a kiểm tra giúp e hàng hóa Productid: 1729452600389240915, ItemId: “1729452600390420563” Vào ngày 23/08/2023 có đồng bộ lên sàn bằng 0 nhưng đến ngày 28/01/2024 người mua vẫn mua được hàng từ sản phẩm này, Vì đã quá 3 tháng nên bên em không còn log để lấy request ID, nhờ anh chị hỗ trợ giúp e ạ