không xác nhận được đơn hàng tiki qua API

QuestionsCategory: Orderkhông xác nhận được đơn hàng tiki qua API
ZKH asked 3 years ago

cho bên mình hỏi, khi chúng mình dùng API: /orders/860786495/confirm-available”, dữ liệu phản hồi là: “{“content”:null,”statusCode”:400,”statusMessage”:null,”errors”:[“Không tồn tại item cần xác nhận !”],”code”:null,”data”:null}”nên shop không thể xác nhận được đơn hàng qua API, nhờ các bạn check giúp bên mình ạ