Không có quyền đăng bán các sản phẩm vận chuyển từ nước ngoài

QuestionsCategory: ProductKhông có quyền đăng bán các sản phẩm vận chuyển từ nước ngoài
Brand K Store asked 3 years ago

Data mình gửi lên như thế này. Bên bạn check vì sao nó báo lỗi không đăng bán các sản phẩm vận chuyển từ nước ngoài vậy. Mình cũng đã thử đổi nhiều tham số khác rồi mà ko được.

{
  "category_id": 20768,
  "name": "Vừa đấm vừa xoa",
  "description": "Products SEO stands for Search Engine Optimization, which allows SEO APIs to better search for products or shopping malls in search engines.
As a e,beded Resource of the product, the Products SEO API can set search engine optimization of the target product ",
  "market_price": 100000000,
  "attributes": {
    "brand_country": "Việt Nam",
    "origin": "Việt Nam",
    "require_expiry_date": 0,
    "price": "100000000",
    "is_warranty_applied": "1",
    "brand": "Đồ Thờ Việt"
  },
  "option_attributes": [],
  "variants": [
    {
      "sku": "P000000L000A",
      "price": "100000000",
      "inventory_type": "dropship",
      "quantity": 0,
      "supplier": 201811
    }
  ],
  "image": "https://cdn-0863.cafe24img.com/yasuo/web/product/big/20210619/fed915f592a1c5052f704200dba14edc.jpeg",
  "images": [
    "https://cdn-0863.cafe24img.com/yasuo/web/product/big/20210619/fed915f592a1c5052f704200dba14edc.jpeg"
  ],
  "certificate_files": [
    {
      "type": "category",
      "url": "https://i.pinimg.com/originals/35/c8/56/35c856f619411efcf44d1c85ec891b97.jpg;",
      "document_id": 1,
      "name": "Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm – Cục An toàn thực phẩm cấp / Sở Y tế"
    },
    {
      "type": "brand",
      "url": "https://i.pinimg.com/originals/35/c8/56/35c856f619411efcf44d1c85ec891b97.jpg",
      "name": "Certificate files of brand"
    }
  ]
}