Event Queue

QuestionsCategory: Event queueEvent Queue
huy.phamtuongjapfa asked 2 years ago

Ở doc của mình khi muốn xem được event queue luôn có thông báo mới thì bên app in house phải luôn pull request về mỗi 1 phút hoặc 5 phút. Cho mình hỏi mình đang dùng .Net Framework và React Native cho việc pull request về thì làm cách nào để mình có thể pull request về mà không bị chậm lag. Mình cám ơn

1 Answers
Best Answer
Administrator Staff answered 2 years ago

Hello @huy.pham
Sau khi đã xin được quyền từ nhà bán, bạn có thể làm như sau:

  • Sử dụng server để pull events về định kì mỗi 1′ (polling)
  • Khi thấy có event mới thì đẩy Notification qua mobile bằng Push Notification hoặc đẩy event cho web app.