Dữ liệu Orders xắp xếp theo Time_Updated không chính xác

QuestionsCategory: OrderDữ liệu Orders xắp xếp theo Time_Updated không chính xác
ECOMKEY asked 3 years ago

Xin chào, hiện tại mình đang cập nhật trạng thái đơn hàng bằng cách:

  • Lấy danh sách đơn hàng của Shop dựa trên “Time_Updated” của đơn hàng, có phạm vi: Bắt đầu từ Lần Sync Trước Đó đến Thời Gian Hiện Tại`.

Tuy nhiên, trong quá trình Update, có nhiều đơn hàng không được đồng bộ. Vấn đề nằm ở việc dữ liệu của API không Sync Realtime đúng với thông tin của đơn hàng.
Mong TIKI sớm FIX BUG này. Ngoài ra hiện tại bên Shopee và Lazada mình đang Sync trạng thái đơn theo hình thức:

  • Crawl dữ liệu từ Time_Updated from: Last Sync to Now() . 
  • Kết hợp cùng PUSH Service

Và cập nhật trạng thái đúng và chính xác. Ở TIKI mình thấy có PULL nhưng mô hình này không phù hợp với bên thứ 3. Vì nếu mình có 1000 Shop connect vào nền tảng, mình phải liên tục Set Interval vài phút send 1000 request lên TIKI API 1 lần để check coi có dữ liệu mới không, nó không khác gì đang DDOS tới TIKI cả.
 
Mong TEAM xem xét lại.