Đơn hàng đã có trên sellercenter thì không tìm thấy. Nhờ add support với

QuestionsCategory: OrderĐơn hàng đã có trên sellercenter thì không tìm thấy. Nhờ add support với
LinhPK4 asked 12 months ago

Hi Tiki admin,
 
Tôi đã có đơn hàng trên Web Tiki nhưng sao đơn hàng không về được sellercenter. Nhờ Admin Tiki support dùm ạ
Mã đơn hàng : #662726596
Mã Shop: S00336417
 (mã hợp đồng 337927/MP/TIKICORP/T5-2023)