Đơn hàng đã có trên sellercenter thì không tìm thấy. Nhờ add support với

QuestionsCategory: OrderĐơn hàng đã có trên sellercenter thì không tìm thấy. Nhờ add support với
LinhPK4 asked 9 months ago

Hi Tiki admin,
 
Tôi đã có đơn hàng trên Web Tiki nhưng sao đơn hàng không về được sellercenter. Nhờ Admin Tiki support dùm ạ
Mã đơn hàng : #662726596
Mã Shop: S00336417
 (mã hợp đồng 337927/MP/TIKICORP/T5-2023)