Create product by API (https://api.tiki.vn/integration/v1/requests) error

QuestionsCategory: ProductCreate product by API (https://api.tiki.vn/integration/v1/requests) error
matekorea0601@gmail.com asked 3 years ago

Hi Tiki Developers.
Hiện tại khi tôi gọi API để tạo 1 SP trên Tiki thì có thông báo lỗi như sau:

{
    “errors”: [
        “Some unexpected error occurred, please try again later”
    ],
    “meta”: {
        “id”: “962863267”,
        “source”: “meepo”
    }
}

 
Dưới đây là request khi tội gọi API tạo SP:
curl -X POST \
https://api.tiki.vn/integration/v1/requests \
-H ‘Content-Type: application/json’ \
-d ‘ {
“category_id” : 21036,
“name” : “COMBO 2 SỮA RỬA MẶT NHẬT BẢN HA.DA LA.BO”,
“description” : “Mặt nạ dạng rửa có công thức gel màu xanh lam để mở lỗ chân lông trên da, Mặt nạ dạng rửa có công thức gel màu xanh lam để mở lỗ chân lông trên da, Sản phẩm dưỡng da HZ001”,
“market_price” : 800000,
“attribute” : {
“bulky”: 0,
“price” : 800000,
“brand_origin” : “Korea”,
“sales_start_date” : “2021-07-17”,
“sales_end_date” : “2022-07-17”,
“other” : “Other information for this product”,
“brand_country” : “Korea”,
“brand” : “OEM”,
“description” : “This is description for this product”,
“name” : “Product Name”,
“origin” : “Korea”,
“product_height” : 15,
“product_length” : 20,
“product_weight_kg” : 2,
“product_width” : 30,
“require_expiry_date” : 0
},
“image” : “https://theskincareedit.com/.image/t_share/MTgwNzg0NzQ1ODk3MDEwNTM2/south-seas-island-glow-body-bronzer.jpg”,
“images” : [ “https://i.pinimg.com/originals/65/0d/ba/650dba55b6c956f624911ba99be2fd12.jpg” ],
“variants” : [ {
“sku” : “D05166D182ED”,
“price” : 800000,
“inventory_type” : “drop_ship”,
“supplier” : 114227,
“quantity” : 1
} ],
“option_attributes” : [ ],
“meta_data” : {
“_auto_turn_on” : false
}
}’
 
 
Xin hay kiểm tra giúp tôi xem dữ vấn đề là gì và hướng dẫn tôi giải quyết vấn đề nay.
Tôi xin chân thành cảm ơn!