Câu hỏi về cơ chế nhận được message mỗi khi update sản phẩm

QuestionsCategory: ProductCâu hỏi về cơ chế nhận được message mỗi khi update sản phẩm
yody asked 1 year ago

Liệu Tiki có cung cấp cơ chế nào nhận message mỗi khi thông tin sản phẩm được update dạng webhook hay event queue không?

1 Answers
Best Answer
minhdq Staff answered 1 year ago

Bên mình có cung cấp event queue cho thông tin về giá và số lượng sản phẩm Bạn tham khảo link sau nhé https://open.tiki.vn/docs/docs/current/guides/event-queues/