Cần store để test các trạng thái của đơn hàng thông qua event queue

QuestionsCategory: OrderCần store để test các trạng thái của đơn hàng thông qua event queue
Hiep Nguyen Phi asked 2 years ago

mình cần 1 cửa hàng và các sản phẩm để test các event liên quan đến việc tạo/cập nhập đơn hàng, mình cần thao tác hoặc liên hệ như thế nào để có thể có được cửa hàng và sản phẩm để test