Cần hỗ trợ Flow tạo thêm biến thể mới cho 1 một product trên Tiki.

QuestionsCategory: ProductCần hỗ trợ Flow tạo thêm biến thể mới cho 1 một product trên Tiki.
Digitech Solution asked 1 year ago

Hiện mình có 1 product cha chứa nhiều product con đã được tạo trên sàn Tiki, hiện muốn tạo thêm 1 product con thuộc product cha bằng API. Mọi người cho mình xin ít hướng dẫn để xử lý trường hợp này với? Thanks