Cách tính seller_income và seller_fee với đơn RMA (return, refund, repair…)

QuestionsCategory: OrderCách tính seller_income và seller_fee với đơn RMA (return, refund, repair…)
khanh.nguyen2310 asked 2 years ago

Hi team, 
 
Mình thấy Tiki có đơn RMA (https://open.tiki.vn/docs/docs/current/guides/tiki-theory-v2/order-v2/#rma-info) để thể hiện đơn return, refund, repair và các đơn này cũng có seller_feeseller_income 
Mình có check đơn RMA (334968443) và đơn gốc tương ứng (656928933) thì thấy cả 2 đơn đều ghi nhận seller_feeseller_income –> seller_income thực nhận của seller cho đơn này vậy có bị dup không?