Cách sử dụng mã kết nối kênh bán hàng khác

QuestionsCategory: AuthenticationCách sử dụng mã kết nối kênh bán hàng khác
neik279 asked 3 years ago

Kết nối với kênh bán hàng khác

Mã kênh bán hàng
Kênh bán hàng
Tự động cập nhật SP
Tham số kết nối
Trạng thái kết nối
Thao tác

kenh_khac
Kênh khác

3b33226303e9-356f-4650-a484-b499b0d93884syte
Đã kết nối

Ngưng kết nối

Mình thấy TIki  seller có cung cấp tham số kết nối, cho mình xin document về cách kết nối open tiki api với seller qua tham số nàu nhé.

Xin cảm ơn.