Cách lấy đơn gốc của đơn RMA

QuestionsCategory: OrderCách lấy đơn gốc của đơn RMA
khanh.nguyen2310 asked 1 year ago

Hi team, 
 
Mình thấy bên mình có đơn RMA & lúc trước có thông tin về đơn gốc ở rma_info nhưng giờ không thấy truyền ở trong response nữa. Team cho mình hỏi với nha: 
1- Làm sao để lấy được rma_info ?
2- Với đơn RMA thì làm sao để biết được seller_feeseller_income thực nhận ở 2 đơn là bao nhiêu? (vì mình có check vài đơn như order gốc: 976398657, order đổi hàng (RMA) 796045982 thì thấy cả 2 đơn đều ghi nhận là complete , đơn RMA note là đổi hàng, đã thanh toán nhưng phần invoice vẫn ghi nhận seller_feeseller_income –> có đang bị dup không?
 
Cám ơn team