[Big C – GO!] Yêu cầu API Đơn hàng từ Seller Center Tiki về OMS Big C/GO!

QuestionsCategory: Order[Big C – GO!] Yêu cầu API Đơn hàng từ Seller Center Tiki về OMS Big C/GO!
tiki_bigc asked 2 years ago

Dear TIKI, 

Mình đại diện cho 38 Seller Big C/GO! có 2 request cần trao đổi về #Order API như bên dưới:

#1

1. Nhu cầu: Big C muốn API đơn hàng của 38 cửa hàng Big C/GO! về OMS của hệ thống Big C/GO!.
2. Vấn đề:
– Nếu đẩy API từng cửa hàng (với SL 38 cửa hàng) thì sẽ phát sinh vấn đề đổi key nhiều lần trong ngày –> Không đủ nhân lực để change key cho 38 cửa hàng.
3. Giải pháp:

  • Đẩy API về từng cửa hàng (Seller Center Seller ID = OMS Site Code)

#2

1. Vấn đề: Với các đơn hàng của Tiki khi bị wrong price hoặc missing vài item, phải partial cancellation, thì hệ thống Tiki sẽ hủy đơn “A”, sau đó tự generate sang đơn “A-1”

2. Nhu cầu từ Seller: 
– SC Tiki chỉ đẩy về đơn “A-1” gắn với đơn “A” (for tracking purpose only)
– SC Seller ID = OMS Store ID (Site code)
Tức là:
Step 1: Đơn “A” được đẩy API về OMS
Step 2: Seller thao tác partial confirm trên OMS —> OMS generate đơn “A-1” trên OMS —> call to Tiki đơn “A-1”
Step 3: Tiki call đơn “A-1” về OMS (được attached vào đơn “A” đã được API trước đó)

Trên đây là 2 request từ phía Big C. Để clarify yêu cầu, mình đề xuất 1 cuộc họp để discuss in detail 2 bên với nhau để tìm solution. 

Team TIKI phản hồi thời gian có thể họp được vào thứ 4 hoặc thứ 5 tuần này giúp mình nhé.

For further information, kindly reach me via phone/Tele 0918555415 or email Quynh.Thi.Tran@vn.centralretail.com.

Thank you,