Authentication for public app, không điều hướng tới trang login

QuestionsCategory: AuthenticationAuthentication for public app, không điều hướng tới trang login
netstarsvietnam@gmail.com asked 2 years ago

Xin chào admin,
– Mình đăng lấy ủy quyền từ seller, theo API bên dưới,
– API có lỗi là không điều hướng tới trang login để user nhập user name và pass.
– Support giúp mình nhé, cảm ơn admin
https://api.tiki.vn/sc/oauth2/auth?response_type=code&client_id=2476648604142366&scope=offline product order inventory&state=RJvROw5fL