API V2

Brand K Store asked 3 years ago

Cho mình hỏi về attributes “default_value” có thể được sử dụng để gửi lên api tiki khi tạo sản phẩm ko.
Vì bên mình sẽ sử dụng mấy cái “default_value” này cho những trường ko required mà nó báo sai kiểu dử liệu hoặc ko có, mà bỏ đi thì 1 số attribute nó sẽ báo thiếu, với lại cái boolean có cái trả về 0|1 có cái trả về “true”|”false”
Đây là token api v2 bên mình: OMdMhXNtv1eqeaqmsT0Ulnfvua3ry6DKaqJXNUdqpMk.mlUcEwMNqKh0SxM0Zn80lo86ufm5msyAWIYHOvjkwrs
https://gyazo.com/63d4b3071ca63794fdafe82037dc0319
https://gyazo.com/fee46d6eaa1580a15a8c8234b7e564e5