Api liên quan đến kho kí gửi của sản phẩm

QuestionsCategory: ProductApi liên quan đến kho kí gửi của sản phẩm
phamquangthang asked 1 year ago

hiện tại mình cần làm một tính năng là quản lý những sản phẩm đang ở kho kí gửi. Mình cần 2 API chính đó là:

  • list những danh sách kho kí gửi mà hiện tại mình dùng
  • lấy sản phẩm thuộc kho đó

Hiện tại API của mình có đáp ứng được không nhỉ