API lấy thông tin & xử lý đơn hoàn trả (returned)

QuestionsCategory: OrderAPI lấy thông tin & xử lý đơn hoàn trả (returned)
khanh.nguyen2310 asked 1 year ago

Hi team, 
Bên mình là Intrepid đang support các Brand quản lý đơn, trong đó có đơn hàng Return.
Mình có tìm hiểu API thì chưa tìm thấy API liên quan đến đơn này, chỉ có API cho đơn return về TNSL, không biết bên minh có hỗ trợ các thông tin để xử lý đơn return cho seller không ha?
 
Mong nhận được hồi âm sớm của team,
Cám ơn team