Api get latest products

QuestionsCategory: ProductApi get latest products
nguyen thuan asked 2 years ago

Cho em hỏi là param include của api này ngoài inventory ra còn những gì nữa với ạ.
Hiện tại bên em đang cần thông tin gía bán ban đầu, phần trăm giảm giá, giá bán sau giảm giá, số lượng sản phẩm này đã bán, số lượng đánh giá của mỗi sản phẩm trong API này ạ.