API danh mục địa chỉ

QuestionsCategory: OthersAPI danh mục địa chỉ
Efex Asia asked 2 years ago

Trong API lấy thông tin đơn hàng có trả về mã quốc  gia, tỉnh thành, quận huyện  (VN ,VN039, VN039013).
“address”: { “full_name”: “Ho Tan Hung”, “street”: “C/c 86 Tản Đà, phòng 0711”, “ward”: “Phường 11”, “ward_tiki_code”: “VN039013011”, “district”: “Quận 5”, “district_tiki_code”: “VN039013”, “region”: “Hồ Chí Minh”, “region_tiki_code”: “VN039”, “country”: “Việt Nam”, “country_id”: “VN”, “email”: null, “phone”: “0908******” }
 
Cho mình hỏi Tiki có API lấy danh mục địa chỉ không ?