API danh mục địa chỉ

QuestionsCategory: OthersAPI danh mục địa chỉ
Efex Asia asked 10 months ago

Trong API lấy thông tin đơn hàng có trả về mã quốc  gia, tỉnh thành, quận huyện  (VN ,VN039, VN039013).
“address”: { “full_name”: “Ho Tan Hung”, “street”: “C/c 86 Tản Đà, phòng 0711”, “ward”: “Phường 11”, “ward_tiki_code”: “VN039013011”, “district”: “Quận 5”, “district_tiki_code”: “VN039013”, “region”: “Hồ Chí Minh”, “region_tiki_code”: “VN039”, “country”: “Việt Nam”, “country_id”: “VN”, “email”: null, “phone”: “0908******” }
 
Cho mình hỏi Tiki có API lấy danh mục địa chỉ không ?